آماده تغییر هستی؟

تیم ادسنسور...

کار کردن در فرهنگ استارتاپی شرایط خاص خودش را خواهد داشت . سرعت رشد سریع ، فاصله سنی کم ، ساختار سازمانی فلت ، فضای غیررسمی و دوستانه ، همه و همه موجب می شود افرادی بتوانند خودشون رو با این فرهنگ وفق بدن که دارای روحیه کار در فضای استارتاپی باشند.

اگر فکر می کنید که خلاق هستید! اگر دیدگاه کارمندی و کار در ساعات مشخص را ندارید! اگر اهل پیشرفت بر مبنای همکاری تیمی می باشید و می توانید کار و زندگی شخصی خود را در یک مسیر قرار دهید همین حالا دست بجنبید و وارد فضای باحال ادسنسور شوید!

ادسنسوری شوید

فرصت های شغلی